Xốp Chống SốcCuộn Xốp Khí 30/20cm x 100m Cuộn Xốp Bọc hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng - Xốp Chống Sốc Bóng Khí

Cuộn Xốp Khí 30/20cm x 100m Cuộn Xốp Bọc hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng - Xốp Chống Sốc Bóng Khí giảm giá chỉ còn 55,000đ

55,000đ 80,000đ -45%

Xốp chống sốc, xốp hơi, xốp nổ, bong bóng khí chống sốc bọc hàng khổ 20cm x 10m

Xốp chống sốc, xốp hơi, xốp nổ, bong bóng khí chống sốc bọc hàng khổ 20cm x 10m giảm giá chỉ còn 23,000đ

23,000đ 33,000đ -30%

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng giảm giá chỉ còn 56,666đ

56,666đ 70,000đ -19%

[HÀNG LOẠI 1-RẺ NHẤT SHOPEE] Cuộn Xốp Bọc Hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ-Gói Hàng- Xốp Chống Sốc 30cm

[HÀNG LOẠI 1-RẺ NHẤT SHOPEE] Cuộn Xốp Bọc Hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ-Gói Hàng- Xốp Chống Sốc 30cm giảm giá chỉ còn 94,000đ

94,000đ 94,000đ

Bong Bóng Khí - Màn Xốp Hơi gói hàng nhiều kích thước

Bong Bóng Khí - Màn Xốp Hơi gói hàng nhiều kích thước giảm giá chỉ còn 90,000đ

90,000đ 90,000đ

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng giảm giá chỉ còn 56,666đ

56,666đ 70,000đ -19%

Cuộn Xốp Khí 30/20cm x 100m Cuộn Xốp Bọc hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng - Xốp Chống Sốc Bóng Khí

Cuộn Xốp Khí 30/20cm x 100m Cuộn Xốp Bọc hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng - Xốp Chống Sốc Bóng Khí giảm giá chỉ còn 55,000đ

55,000đ 80,000đ -45%

Cuộn Xốp Khí(50cm X 100m) - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống

Cuộn Xốp Khí(50cm X 100m) - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống giảm giá chỉ còn 160,000đ

160,000đ 160,000đ

sản phẩm 1k - 1mX30cm Xốp bóng khí - xốp gói hàng - xốp nổ - gói hàng - bọc hàng shop 1k

sản phẩm 1k - 1mX30cm Xốp bóng khí - xốp gói hàng - xốp nổ - gói hàng - bọc hàng shop 1k giảm giá chỉ còn 1,000đ

1,000đ 1,000đ

Xốp hơi bọc hàng, màng xốp khí gói hàng, bọc chống sốc, xốp nổ loại dày, KT 50cm*1m

Xốp hơi bọc hàng, màng xốp khí gói hàng, bọc chống sốc, xốp nổ loại dày, KT 50cm*1m giảm giá chỉ còn 2,400đ

2,400đ 2,400đ

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cm x 50m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cm x 50m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng giảm giá chỉ còn 70,000đ

70,000đ 70,000đ

Tấm Xốp PE Foam Dày 5cm/50mm chống va đập

Tấm Xốp PE Foam Dày 5cm/50mm chống va đập giảm giá chỉ còn 30,000đ

30,000đ 35,000đ -14%

Xốp chống sốc, xốp hơi, xốp nổ, bong bóng khí chống sốc bọc hàng khổ 20cm x 10m

Xốp chống sốc, xốp hơi, xốp nổ, bong bóng khí chống sốc bọc hàng khổ 20cm x 10m giảm giá chỉ còn 23,000đ

23,000đ 33,000đ -30%

[Mã 229LIFESALE giảm 10% đơn 99K] B5 - 20cm x 50m - Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng

[Mã 229LIFESALE giảm 10% đơn 99K] B5 - 20cm x 50m - Cuộn Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng giảm giá chỉ còn 50,000đ

50,000đ 100,000đ -50%

Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng 0,2x100m

Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng bọc hàng 0,2x100m giảm giá chỉ còn 65,000đ

65,000đ 130,000đ -50%

Cuộn Xốp Hơi Chống Sốc Bong Bóng Khí Khổ 25cmx100m

Cuộn Xốp Hơi Chống Sốc Bong Bóng Khí Khổ 25cmx100m giảm giá chỉ còn 83,000đ

83,000đ 150,000đ -45%

Cuộn Bóng Khí - xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.3m x 100 (m)

Cuộn Bóng Khí - xốp nổ - Gói hàng - Bọc hàng - Kích Thước 0.3m x 100 (m) giảm giá chỉ còn 69,000đ

69,000đ 105,000đ -34%

[HÀNG LOẠI 1-RẺ NHẤT SHOPEE] Cuộn Xốp Bọc Hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ-Gói Hàng- Xốp Chống Sốc 30cm

[HÀNG LOẠI 1-RẺ NHẤT SHOPEE] Cuộn Xốp Bọc Hàng - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ-Gói Hàng- Xốp Chống Sốc 30cm giảm giá chỉ còn 94,000đ

94,000đ 94,000đ

Mút Xốp Pe Foam Dạng Tấm

Mút Xốp Pe Foam Dạng Tấm giảm giá chỉ còn 10,000đ

10,000đ 10,000đ

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 30cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng giảm giá chỉ còn 56,666đ

56,666đ 68,000đ -17%

Xốp chống sốc, xốp hơi, xốp nổ, bóng khí chống sốc bọc hàng khổ 30cm x 10m

Xốp chống sốc, xốp hơi, xốp nổ, bóng khí chống sốc bọc hàng khổ 30cm x 10m giảm giá chỉ còn 26,000đ

26,000đ 36,000đ -28%

[QUÀ TẶNG LÀ 2 Tem] SIZE NHỎ-1 Túi bóng khí - Túi nilong lót bóng khí xốp hơi ship gửi hàng, gói hàng, đóng hàng an toàn

[QUÀ TẶNG LÀ 2 Tem] SIZE NHỎ-1 Túi bóng khí - Túi nilong lót bóng khí xốp hơi ship gửi hàng, gói hàng, đóng hàng an toàn giảm giá chỉ còn 1,000đ

1,000đ 1,000đ

xốp bóng hơi gói hàng nhiều kích cỡ ( R 20-40cm D 100m )

xốp bóng hơi gói hàng nhiều kích cỡ ( R 20-40cm D 100m ) giảm giá chỉ còn 60,000đ

60,000đ 80,000đ -25%

Cuộn Xốp Khí (20/30cm X 100m) -Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc

Cuộn Xốp Khí (20/30cm X 100m) -Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc giảm giá chỉ còn 69,999đ

69,999đ 69,999đ

(10 mét dài x khổ 1m2) màng xốp hơi, xốp chống sốc,xốp bóp nổ, bong bóng khí bọc gói hàng tại hải phòng

(10 mét dài x khổ 1m2) màng xốp hơi, xốp chống sốc,xốp bóp nổ, bong bóng khí bọc gói hàng tại hải phòng giảm giá chỉ còn 50,000đ

50,000đ 50,000đ

Xốp nổ, màng xốp khí gói hàng, bọc chống sốc, xốp bong bóng gói hàng loại dày đẹp, KT 20cm*1m

Xốp nổ, màng xốp khí gói hàng, bọc chống sốc, xốp bong bóng gói hàng loại dày đẹp, KT 20cm*1m giảm giá chỉ còn 1,300đ

1,300đ 2,500đ -48%

xốp nổ 20cm x100m cuộn xốp nổ bọc hàng giá rẻ(Làm từ nhựa nguyên sinh)

xốp nổ 20cm x100m cuộn xốp nổ bọc hàng giá rẻ(Làm từ nhựa nguyên sinh) giảm giá chỉ còn 65,000đ

65,000đ 65,000đ

Xốp chống sốc 40 cm x 100 m, xốp nỗ, xốp bóng khí gói hàng, chống va đập, bảo vệ sản phẩm giá rẽ

Xốp chống sốc 40 cm x 100 m, xốp nỗ, xốp bóng khí gói hàng, chống va đập, bảo vệ sản phẩm giá rẽ giảm giá chỉ còn 64,000đ

64,000đ 78,000đ -18%

Bóng Khí Chống Sốc, XỐP CHỐNG SỐC - XỐP NỔ - XỐP BONG BÓNG ( 40cm x 1m )

Bóng Khí Chống Sốc, XỐP CHỐNG SỐC - XỐP NỔ - XỐP BONG BÓNG ( 40cm x 1m ) giảm giá chỉ còn 1,200đ

1,200đ 1,200đ

Xốp Hơi 35cm x 105m (Giao Hỏa Tốc Trong Ngày)

Xốp Hơi 35cm x 105m (Giao Hỏa Tốc Trong Ngày) giảm giá chỉ còn 110,000đ

110,000đ 110,000đ

Xốp tương đối bọc hàng, bóng khí chống sốc mẫu dày. 7 {metom}

Xốp tương đối bọc hàng, bóng khí chống sốc mẫu dày. 7 {metom} giảm giá chỉ còn 2,300đ

2,300đ 2,300đ

10m Xốp Pe Foam Dày 5mm/5ly Gói Hàng

10m Xốp Pe Foam Dày 5mm/5ly Gói Hàng giảm giá chỉ còn 40,000đ

40,000đ 50,000đ -20%

Cuộn Xốp Khí(40cm X 100m) - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng - Bọc Hàng - Kích Thước 0.4m

Cuộn Xốp Khí(40cm X 100m) - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng - Bọc Hàng - Kích Thước 0.4m giảm giá chỉ còn 128,000đ

128,000đ 128,000đ

15M x Khổ 20CM Bóng Xốp Nổ Gói Hàng - Màng Xốp Hơi Gói Hàng

15M x Khổ 20CM Bóng Xốp Nổ Gói Hàng - Màng Xốp Hơi Gói Hàng giảm giá chỉ còn 20,000đ

20,000đ 20,000đ

Xốp hơi bọc hàng, màng xốp khí gói hàng, bọc chống sốc, xốp nổ loại dày, KT 50cm*1m

Xốp hơi bọc hàng, màng xốp khí gói hàng, bọc chống sốc, xốp nổ loại dày, KT 50cm*1m giảm giá chỉ còn 2,500đ

2,500đ 4,000đ -38%

Combo 5 Mét Xốp Hơi Khổ 70cm Đóng Gói Hàng Chống Sốc

Combo 5 Mét Xốp Hơi Khổ 70cm Đóng Gói Hàng Chống Sốc giảm giá chỉ còn 13,000đ

13,000đ 15,000đ -13%

Xốp PE Foam dày 3mm x 1m Bọc Đóng Hàng, Chống Sốc Va Đập, Chống Nóng, Cách Nhiệt, Lót Sàn Gỗ...

Xốp PE Foam dày 3mm x 1m Bọc Đóng Hàng, Chống Sốc Va Đập, Chống Nóng, Cách Nhiệt, Lót Sàn Gỗ... giảm giá chỉ còn 6,500đ

6,500đ 10,000đ -35%

Cuộn Màng Xốp Hơi Nilon Chống Sốc Khổ 60cmx100m Gói Hàng

Cuộn Màng Xốp Hơi Nilon Chống Sốc Khổ 60cmx100m Gói Hàng giảm giá chỉ còn 180,000đ

180,000đ 210,000đ -14%

Cuộn Xốp Khí 20cm X 100m - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Sốc Bóng Khí Xốp

Cuộn Xốp Khí 20cm X 100m - Màng Xốp Hơi - Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Sốc Bóng Khí Xốp giảm giá chỉ còn 71,000đ

71,000đ 71,000đ

Cuộn Xốp Hơi Bong Bóng Nilong Khổ 50cmx100m Chống Sốc

Cuộn Xốp Hơi Bong Bóng Nilong Khổ 50cmx100m Chống Sốc giảm giá chỉ còn 150,000đ

150,000đ 180,000đ -17%

Kích thước 35cmx100m Cuộn bóng khí chống sốc gói hàng

Kích thước 35cmx100m Cuộn bóng khí chống sốc gói hàng giảm giá chỉ còn 140,000đ

140,000đ 190,000đ -26%

Xốp khí bọc hàng, xốp nổ gói hàng, bọc chống sốc, bọc bong bóng loại dày, KT 30cm x 1m

Xốp khí bọc hàng, xốp nổ gói hàng, bọc chống sốc, bọc bong bóng loại dày, KT 30cm x 1m giảm giá chỉ còn 2,000đ

2,000đ 3,500đ -43%

(30 cmx100 mét) cuộn bong bóng khí , xốp nổ, cuộn xốp hơi bọc gói hàng tại Hải Phòng

(30 cmx100 mét) cuộn bong bóng khí , xốp nổ, cuộn xốp hơi bọc gói hàng tại Hải Phòng giảm giá chỉ còn 105,000đ

105,000đ 105,000đ

20cm x 100m Bong bóng Xốp (bán lẻ 1m)

20cm x 100m Bong bóng Xốp (bán lẻ 1m) giảm giá chỉ còn 1,650đ

1,650đ 1,650đ

Cuộn Xốp Khí 20/30cm x 50m - Màng Xốp Hơi-Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Bóng Khí Xốp chống sốC

Cuộn Xốp Khí 20/30cm x 50m - Màng Xốp Hơi-Xốp Nổ - Gói Hàng -Đóng Bọc Hàng-Chống Bóng Khí Xốp chống sốC giảm giá chỉ còn 45,000đ

45,000đ 69,999đ -41%

[Bán lẻ 1mét ]0.30cmx 1mét - XỐP CHỐNG SỐC - XỐP BONG BÓNG - MÀNG HƠI - BONG BÓNG KHÍ - GÓI HÀNG

[Bán lẻ 1mét ]0.30cmx 1mét - XỐP CHỐNG SỐC - XỐP BONG BÓNG - MÀNG HƠI - BONG BÓNG KHÍ - GÓI HÀNG giảm giá chỉ còn 1,000đ

1,000đ 1,000đ

Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng bọc hàng

Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - Gói hàng bọc hàng giảm giá chỉ còn 69,000đ

69,000đ 120,000đ -43%

[Mã SKAMA8 giảm 8% đơn 300K] B5 - 0,2 x 50 (m) - Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi

[Mã SKAMA8 giảm 8% đơn 300K] B5 - 0,2 x 50 (m) - Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi giảm giá chỉ còn 40,000đ

40,000đ 67,000đ -40%

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 50cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng

[Loại1] Cuộn Xốp Khí 50cmx100m) , Bọc Chống Sốc, Xốp Nổ - Đóng Bọc Hàng - Chống Sốc Bóng Khí Xốp chống sốc gói hàng giảm giá chỉ còn 158,000đ

158,000đ 170,000đ -7%

Xốp hơi khổ 35cmx100m - xốp chống sốc bọc hàng

Xốp hơi khổ 35cmx100m - xốp chống sốc bọc hàng giảm giá chỉ còn 115,000đ

115,000đ 115,000đ